رطوبت ساز- بخور

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US408 Plus

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US408 Plus

0تومان
  دستگاه بخور اولتراسونیک سرد مخزن آب 5.2 لیتر مصرف برق بسیار پایین 32 وات ولوم تنظ...
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US420 Plus

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US420 Plus

0تومان
  دستگاه بخور اولتراسونیک سرد مخزن آب 5.2 لیتر مصرف برق بسیار پایین 35 وات ولوم تنظ...
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US452 Plus

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US452 Plus

0تومان
  دستگاه بخور اولتراسونیک سرد مخزن آب 3.7 لیتر مصرف برق بسیار پایین 25 وات ولوم تنظ...
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US454

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US454

0تومان
  دستگاه بخور اولتراسونیک سرد مخزن آب 3.8 لیتر مصرف برق بسیار پایین 30 وات ولوم تنظ...
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US456 Plus P1

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US456 Plus P1

0تومان
  دستگاه بخور اولتراسونیک سرد مخزن آب 5.2 لیتر مصرف برق بسیار پایین 31 وات ولوم تنظ...
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US456 Plus P2

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US456 Plus P2

0تومان
  دستگاه بخور اولتراسونیک سرد مخزن آب 5.2 لیتر مصرف برق بسیار پایین 31 وات ولوم تنظ...
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US456 Plus P7

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US456 Plus P7

0تومان
  دستگاه بخور اولتراسونیک سرد مخزن آب 5.2 لیتر مصرف برق بسیار پایین 31 وات ولوم تنظ...
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US456 Plus P8

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US456 Plus P8

0تومان
  دستگاه بخور اولتراسونیک سرد مخزن آب 5.2 لیتر مصرف برق بسیار پایین 31 وات ولوم تنظ...
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US462

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US462

0تومان
  سرد و گرم - بدون رسوب و راحت بخور سرد 35 وات و بخور گرم 135 وات (واقعی) مخزن آب 5/5...
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US491

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US491

0تومان
  دستگاه بخور اولتراسونیک سرد مخزن آب 6.2 لیتر مصرف برق بسیار پایین 24 وات ولوم تنظ...
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US492

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US492

0تومان
  دستگاه بخور و رطوبت ساز 2 کاره سرد و گرم 2 تکنولوژی سیستم اولتراسونیک و تبخیر (المنت ...
دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US494

دستگاه بخور امسیگ (EmsiG) مدل : US494

0تومان
  سرد و گرم - بدون رسوب و راحت 2 تکنولوژی سیستم اولتراسونیک و تبخیر (المنت حرارتی PT) ...
دستگاه بخور بیورر (Beurer) مدل : FS50

دستگاه بخور بیورر (Beurer) مدل : FS50

0تومان
  دارای بخور آب گرم دارای مخزن برای مایع خوشبو کننده دارای کلید تنظیم دما کلید ت...
دستگاه بخور بیورر (Beurer) مدل : LB12

دستگاه بخور بیورر (Beurer) مدل : LB12

0تومان
  دارای بخور آب سرد مناسب دفاتر کار و مسافرت مناسب برای فضای تا 20 متر مربع قابلی...
دستگاه بخور بیورر (Beurer) مدل : LB44

دستگاه بخور بیورر (Beurer) مدل : LB44

0تومان
  دارای بخور آب سرد مناسب برای کاربری خانگی ظرفیت مخزن 2.8 لیتر دارای نمایش میزا...