تهویه مطبوع

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
آبگرمکن دیواری آیونایز فن دار بوتان (Butan) مدل : B3315if

آبگرمکن دیواری آیونایز فن دار بوتان (Butan) مدل : B3315if

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلی...
آبگرمکن دیواری آیونایز فن دار بوتان (Butan) مدل : B3318if

آبگرمکن دیواری آیونایز فن دار بوتان (Butan) مدل : B3318if

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلی...
آبگرمکن دیواری بدون شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3212i

آبگرمکن دیواری بدون شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3212i

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلی...
آبگرمکن دیواری بدون شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3215i

آبگرمکن دیواری بدون شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3215i

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلی...
آبگرمکن دیواری بدون شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3218i

آبگرمکن دیواری بدون شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3218i

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلی...
آبگرمکن دیواری بدون شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B4208i

آبگرمکن دیواری بدون شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B4208i

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت ابعاد کوچ...
آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3108

آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3108

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلی...
آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3110

آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3110

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلی...
آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3112

آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3112

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلی...
آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3115

آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3115

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلی...
آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3118

آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B3118

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت دارای کلی...
آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B4108

آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : B4108

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت ابعاد کوچ...
آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : BX114

آبگرمکن دیواری شمعک دائم بوتان (Butan) مدل : BX114

0تومان
  درباره محصول : تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان بسیار کم فشار سه سال ضمانت ابع...
بخاری بدون دودکش آبسال (Absal) مدل : 431G

بخاری بدون دودکش آبسال (Absal) مدل : 431G

324,000تومان
  بدون نیاز به دودکش مجهز به جرقه زن قابل نصب روی دیوار و بر روی زمین همراه با پایه م...
بخاری بدون دودکش آبسال (Absal) مدل : 481

بخاری بدون دودکش آبسال (Absal) مدل : 481

355,000تومان
  دارای بازده حرارتی 99/9% بدون نیاز به دودکش قابل نصب روی دیوار و بر روی زمین همراه ...