توستر

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2586

توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2586

0تومان
  7 درجه تنظیم برای برشته کردن نان سینی خرده نان قابل جدا شدن دارای آسانسور برای بالا...
توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2595

توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2595

0تومان
  دارای 2 شکاف عریض برای برشته کردن نان با ضخامت های مختلف 4 عملکرد در یک وسیله امکان...
توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2628

توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2628

0تومان
  قابلیت تنظیم میزان تست شدن عرض شکاف نان خود تنظیم شونده سینی خرده نان، قابل جدا شدن...
توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2630B

توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2630B

0تومان
  2 شکاف با پهنای متفاوت، برای انواع نان باریک و پهن 6 تنظیم برای برشته کردن عملکرد گ...
توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2630W

توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2630W

0تومان
  2 شکاف با پهنای متفاوت، برای انواع نان باریک و پهن 6 تنظیم برای برشته کردن عملکرد گ...
توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2636

توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2636

0تومان
  شکاف های پهن برای برشته کردن نان های با ضخامت مختلف دیواره عایق گرما امکان لمس ایمن د...
توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2648

توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD2648

0تومان
  دو شکاف مستقل برای راحتی بیشتر عرض قابل تنظیم برای نان های با ضخامت مختلف سینی قابل...
توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD4825

توستر فیلیپس (Philips) مدل : HD4825

0تومان
  برنامه یخ زدایی درجه تنظیم میزان برشتگی دکمه متوقف کردن برنامه سینی خرده نان برای...