ارشیا

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : 4080

پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : 4080

215,000تومان
  با سه حالت سرعت (کم، متوسط، زیاد) صدای کم برای استفاده در شب دارای پروانه 5 پره با ...
مبنی بر 1 نظر
پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : 6118

پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : 6118

220,000تومان
  با سه حالت سرعت (کم، متوسط، زیاد) صدای کم برای استفاده در شب دارای پروانه 5 پره با ...
پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : 6119

پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : 6119

188,000تومان
  با سه حالت سرعت (کم، متوسط، زیاد) صدای کم برای استفاده در شب دارای پروانه 5 پره با ...
پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : 6120

پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : 6120

195,000تومان
  با سه حالت سرعت (کم، متوسط، زیاد) صدای کم برای استفاده در شب دارای پروانه 5 پره با ...
پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : 6160

پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : 6160

193,000تومان
  با سه حالت سرعت (کم، متوسط، زیاد) صدای کم برای استفاده در شب دارای پروانه 5 پره با ...
پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : کلاسیک بدون کنترل

پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : کلاسیک بدون کنترل

170,000تومان
  با سه حالت سرعت (کم، متوسط، زیاد) صدای کم برای استفاده در شب دارای پروانه 5 پره با ...
پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : کلاسیک کنترل دار

پنکه ایستاده ارشیا (Arshia) مدل : کلاسیک کنترل دار

0تومان
  با سه حالت سرعت (کم، متوسط، زیاد) صدای کم برای استفاده در شب دارای پروانه 5 پره با ...
پنکه دیواری ارشیا (Arshia) مدل : AR.WF-W9

پنکه دیواری ارشیا (Arshia) مدل : AR.WF-W9

185,000تومان
  با سه حالت سرعت (کم، متوسط، زیاد) صدای کم برای استفاده در شب دارای پروانه 5 پره با ...
پنکه رومیزی ارشیا (Arshia) مدل : 135

پنکه رومیزی ارشیا (Arshia) مدل : 135

135,000تومان
  پروانه 5 پره و باددهی مطلوب بیش از 8 متر مجهز به دو موتور قدرت موتور 90 وات برچسب...
پنکه رومیزی ارشیا (Arshia) مدل : 145

پنکه رومیزی ارشیا (Arshia) مدل : 145

0تومان
  پروانه 5 پره و باددهی مطلوب بیش از 8 متر مجهز به دو موتور قدرت موتور 80 وات برچسب...
پنکه رومیزی ارشیا (Arshia) مدل : 155

پنکه رومیزی ارشیا (Arshia) مدل : 155

0تومان
  پروانه 5 پره و باددهی مطلوب بیش از 8 متر مجهز به دو موتور قدرت موتور 80 وات برچسب...
پنکه رومیزی ارشیا (Arshia) مدل : صبا 2006

پنکه رومیزی ارشیا (Arshia) مدل : صبا 2006

136,000تومان
  پروانه 5 پره و باددهی مطلوب بیش از 8 متر مجهز به دو موتور قدرت موتور 80 وات برچسب...
پنکه رومیزی ارشیا (Arshia) مدل : نسیم 2005

پنکه رومیزی ارشیا (Arshia) مدل : نسیم 2005

127,000تومان
  پروانه 5 پره و باددهی مطلوب بیش از 8 متر مجهز به دو موتور قدرت موتور 90 - 80 وات (م...
مبنی بر 1 نظر
پنکه سقفی ارشیا (Arshia) مدل : سوپر کوپر 196

پنکه سقفی ارشیا (Arshia) مدل : سوپر کوپر 196

113,000تومان
  رینگ طلایی 60 وات باددهی 310 دور در دقیقه دارای گزینه انرژی (کم مصرف) موتور با ...
پنکه سقفی ارشیا (Arshia) مدل : سوپر کوپر 210

پنکه سقفی ارشیا (Arshia) مدل : سوپر کوپر 210

0تومان
  رینگ طلایی 90 وات باددهی 320 دور در دقیقه دارای گزینه انرژی (کم مصرف) موتور با ...