فیلیپس

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8383

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8383

0تومان
  نوع جاروبرقی : کیسه دار قدرت موتور : 2000 وات توان مکش : 375 وات دارای لوله تلسک...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8385

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8385

0تومان
  نوع جاروبرقی : کیسه دار قدرت موتور : 2000 وات توان مکش : 375 وات دارای لوله تلسک...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8444

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8444

0تومان
  نوع جاروبرقی : کیسه دار قدرت موتور : 1600 وات توان مکش : 250 وات میزان جریان هوا...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8450

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8450

0تومان
  نوع جاروبرقی : کیسه دار قدرت موتور : 1800 وات توان مکش : 300 وات میزان جریان هوا...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8451

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8451

0تومان
  نوع جاروبرقی : کیسه دار قدرت موتور : 1900 وات توان مکش : 320 وات دارای لوله تلسک...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8452

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8452

0تومان
  نوع جاروبرقی : کیسه دار قدرت موتور : 2000 وات توان مکش : 350 وات میزان جریان هوا...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8471

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8471

0تومان
  نوع جاروبرقی : بدون کیسه قدرت موتور : 1700 وات توان مکش : 330 وات میزان جریان هو...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8472

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8472

0تومان
  نوع جاروبرقی : بدون کیسه قدرت موتور : 1800 وات توان مکش : 350 وات میزان جریان هو...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8631

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8631

0تومان
  نوع جاروبرقی : بدون کیسه قدرت موتور : 2000 وات توان مکش : 370 وات میزان جریان هو...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8651

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8651

0تومان
  نوع جاروبرقی : کیسه دار قدرت موتور : 2000 وات توان مکش : 400 وات میزان جریان هوا...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8652

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8652

0تومان
  نوع جاروبرقی : کیسه دار قدرت موتور : 2000 وات توان مکش : 400 وات میزان جریان هوا...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8653

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8653

0تومان
  نوع جاروبرقی : کیسه دار قدرت موتور : 2000 وات توان مکش : 400 وات میزان جریان هوا...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8760

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8760

0تومان
  نوع جاروبرقی : بدون کیسه قدرت موتور : 2000 وات توان مکش : 370 وات فيلتر اسفنجي، ...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8764

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8764

0تومان
  نوع جاروبرقی : بدون کیسه قدرت موتور : 2100 وات توان مکش : 370 وات میزان جریان هو...
جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8950

جارو برقی فیلیپس (Philips) مدل : FC8950

0تومان
  نوع جاروبرقی : بدون کیسه قدرت موتور : 2000 وات توان مکش : 220 وات میزان جریان هو...