سامسونگ

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D141S

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D141S

0تومان
  ظرفیت 13 نفره  و 144 پارچه میزان نمودار مصرف انرژی +A میزان صدا : 46 دسی‌بل ...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D141W

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D141W

0تومان
  ظرفیت 13 نفره  و 144 پارچه میزان نمودار مصرف انرژی +A میزان صدا : 46 دسی‌بل ...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D142STS

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D142STS

0تومان
  ظرفیت 13 نفره میزان نمودار مصرف انرژی +A عملکرد شستشو : A عملکرد خشک کن : A می...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D142W

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D142W

0تومان
  ظرفیت 13 نفره میزان نمودار مصرف انرژی +A عملکرد شستشو : A عملکرد خشک کن : A می...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D146S

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D146S

0تومان
  ظرفیت 14 نفره  و 144 پارچه میزان نمودار مصرف انرژی +A میزان صدا : 46 دسی‌بل ...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D146W

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D146W

0تومان
  ظرفیت 14 نفره  و 144 پارچه میزان نمودار مصرف انرژی +A میزان صدا : 46 دسی‌بل ...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D147S

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D147S

0تومان
  ظرفیت 14 نفره میزان نمودار مصرف انرژی +A عملکرد شستشو : A عملکرد خشک کن : A 7 ب...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D147W

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D147W

0تومان
  ظرفیت 14 نفره میزان نمودار مصرف انرژی +A عملکرد شستشو : A عملکرد خشک کن : A 7 ب...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D148S

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D148S

0تومان
  ظرفیت 12 نفره، 144 پارچه AAA رتبه در مصرف آب برق و شستشو بازوئی سه شاخه اسپری کننده...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D148W

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D148W

0تومان
  ظرفیت 12 نفره، 144 پارچه AAA رتبه در مصرف آب برق و شستشو بازوئی سه شاخه اسپری کننده...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D149S

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D149S

0تومان
  ظرفیت 13 نفره میزان مصرف انرژی : 3.5 کیلووات ساعت میزان نمودار مصرف انرژی A دارا...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D149W

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D149W

0تومان
  ظرفیت 13 نفره میزان مصرف انرژی : 3.5 کیلووات ساعت میزان نمودار مصرف انرژی A دارا...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D151STS

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D151STS

0تومان
  ظرفیت 12 نفره، 144 پارچه AAA رتبه در مصرف آب برق و شستشو دکمه های مخفی دارای برنا...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D152S

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D152S

0تومان
  ظرفیت 12 نفره میزان مصرف انرژی : 1.05 کیلووات ساعت میزان نمودار مصرف انرژی A متو...
ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D152W

ماشین ظرفشویی ایستاده سامسونگ (Samsung) مدل : D152W

0تومان
  ظرفیت 12 نفره میزان مصرف انرژی : 1.05 کیلووات ساعت میزان نمودار مصرف انرژی A متو...