سامسونگ

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
مایکروویو توکار سامسونگ (Samsung) مدل : B2310

مایکروویو توکار سامسونگ (Samsung) مدل : B2310

0تومان
  ظرفیت : 23 لیتر مایکروویو توکار به همراه گریل پخت ترکیبی یخ زدایی محفظه داخلی ا...
مایکروویو توکار سامسونگ (Samsung) مدل : B421

مایکروویو توکار سامسونگ (Samsung) مدل : B421

0تومان
  ظرفیت : 42 لیتر مایکروویو توکار به همراه گریل دارای کانوکشن پخت ترکیبی و تلفیق ...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE284W

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE284W

0تومان
  ابعاد : 450 × 540 × 450 میلی‌ متر گنجایش : 28 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE286

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE286

0تومان
  ابعاد : 310 × 530 × 470 میلی‌ متر گنجایش : 28 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE287STS

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE287STS

0تومان
  ابعاد : 310 × 520 × 470 میلی‌ متر گنجایش : 28 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE288

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE288

0تومان
  ابعاد : 230 × 370 × 370 میلی‌ متر گنجایش : 28 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE401B

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE401B

0تومان
  ابعاد : 310 × 560 × 450 میلی‌ متر گنجایش : 40 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE401W

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE401W

0تومان
  ابعاد : 310 × 560 × 450 میلی‌ متر گنجایش : 40 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE402

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE402

0تومان
  ابعاد : 310 × 560 × 450 میلی‌ متر گنجایش : 40 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE453STS

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : CE453STS

0تومان
  گنجایش : 45 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنواخت با TDS دارای سنسور هوشمند رطوبت...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : GE234STS

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : GE234STS

0تومان
  ابعاد : 210 × 330 × 320 میلی‌ متر گنجایش : 23 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : GE285

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : GE285

0تومان
  ابعاد : 450 × 540 × 450 میلی‌ متر گنجایش : 28 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : ME201

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : ME201

0تومان
  ابعاد : 350 × 400 × 450 میلی‌ متر گنجایش : 20 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : ME341

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : ME341

0تومان
  ابعاد : 300 × 520 × 450 میلی‌ متر گنجایش : 34 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...
مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : Mini Sami 5 STS

مایکروویو سامسونگ (Samsung) مدل : Mini Sami 5 STS

0تومان
  ابعاد : 230 × 370 × 370 میلی‌ متر گنجایش : 32 لیتر محفظه سرامیکی سیستم پخت یکنوا...