سامسونگ

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ13ES

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ13ES

0تومان
  ابعاد داخلی : 82x28.6x19 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 66x47x24 سانتی‌متر سیستم : سرمایشی...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ13UGP

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ13UGP

0تومان
  ابعاد داخلی : 82x29x19 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 48x66x24 سانتی‌متر سیستم : سرمایشی و...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ13VB

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ13VB

0تومان
  ابعاد داخلی : 82x29x19 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 48x66x24 سانتی‌متر سیستم : سرمایشی و...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ19ES

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ19ES

0تومان
  ابعاد داخلی : 106.5x29.8x22.2 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 88x63.8x31 سانتی‌متر سیستم : ...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ19UGP

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ19UGP

0تومان
  ابعاد داخلی : 107x30x22 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 88x64x31 سانتی‌متر سیستم : سرمایشی ...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ19VB

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ19VB

0تومان
  ابعاد داخلی : 107x30x22 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 88x64x31 سانتی‌متر سیستم : سرمایشی ...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ25ES

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ25ES

0تومان
  ابعاد داخلی : 106.5x29.8x22.2 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 88x63.8x31 سانتی‌متر سیستم : ...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ25UGP

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ25UGP

0تومان
  ابعاد داخلی : 107x30x22 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 72x55x28 سانتی‌متر سیستم : سرمایشی ...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ25VB

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ25VB

0تومان
  ابعاد داخلی : 107x30x22 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 72x55x28 سانتی‌متر سیستم : سرمایشی ...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ32UGP

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQ32UGP

0تومان
  ابعاد داخلی : 127x34x23 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 88x79x31 سانتی‌متر سیستم : سرمایشی ...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQV10P

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQV10P

0تومان
  ابعاد داخلی : 82x28.20.5 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 79x54.5x28.5 سانتی‌متر سیستم : سرم...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQV13P

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQV13P

0تومان
  ابعاد داخلی : 82x28.20.5 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 79x54.5x28.5 سانتی‌متر سیستم : سرم...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQV19P

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQV19P

0تومان
  ابعاد داخلی : 106.5x29.8x23 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 88x63.8x31 سانتی‌متر سیستم : سر...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQV25P

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AQV25P

0تومان
  ابعاد داخلی : 106.5x29.8x23 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 88x63.8x31 سانتی‌متر سیستم : سر...
کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AR10HSS

کولر گازی سامسونگ (Samsung) مدل : AR10HSS

0تومان
  ابعاد داخلی : 82.6x26x27.5 سانتی‌متر ابعاد خارجی : 72x54.8x26.5 سانتی‌متر سیستم : س...