دوو

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
فریزر مینی بار دوو (Daewoo) مدل : FF-1301GW

فریزر مینی بار دوو (Daewoo) مدل : FF-1301GW

1,350,000تومان
  مدل فریزر تک ظرفیت 7 فوت کلاس انرژی +A دارای 4 کشو کاملا بدون برفک یخ زدایی...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DEBF-2100GW

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DEBF-2100GW

2,560,000تومان
  مدل یخچال فریزر پایین ظرفیت 24 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DEBF-2100LW

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DEBF-2100LW

2,600,000تومان
  مدل یخچال فریزر پایین ظرفیت 24 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DEBF-2100TI

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DEBF-2100TI

2,670,000تومان
  مدل یخچال فریزر پایین ظرفیت 24 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2400MW

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2400MW

2,880,000تومان
  مدل یخچال فریزر بالا ظرفیت 24 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم ...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2400SS

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2400SS

2,995,000تومان
  مدل یخچال فریزر بالا ظرفیت 24 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم ...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2401MW

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2401MW

2,880,000تومان
  مدل یخچال فریزر بالا ظرفیت 24 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم ...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2401SS

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2401SS

2,995,000تومان
  مدل یخچال فریزر بالا ظرفیت 24 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مص...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2500EW

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2500EW

3,110,000تومان
  مدل یخچال فریزر بالا ظرفیت 25 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم ...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2500GW

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2500GW

3,060,000تومان
  مدل یخچال فریزر بالا ظرفیت 25 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم ...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2500SS

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2500SS

2,900,000تومان
  مدل یخچال فریزر بالا ظرفیت 25 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم ...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2600MW

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2600MW

3,150,000تومان
  مدل یخچال فریزر بالا ظرفیت 26 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم ...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2600SS

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2600SS

3,280,000تومان
  مدل یخچال فریزر بالا ظرفیت 26 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم ...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2601MW

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2601MW

3,150,000تومان
  مدل یخچال فریزر بالا ظرفیت 26 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم ...
یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2601SS

یخچال فریزر دوو (Daewoo) مدل : DETM-2601SS

3,280,000تومان
  مدل یخچال فریزر بالا ظرفیت 26 فوت کلاس انرژی +A مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مص...