فشار سنج

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : M2

فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : M2

0تومان
  دارای صفحه نمایش LCD دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی...
فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : M3

فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : M3

0تومان
  دارای صفحه نمایش LCD دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی...
فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : M6 AC

فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : M6 AC

0تومان
  دارای صفحه نمایش LCD دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی...
فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : M6 Comfort

فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : M6 Comfort

0تومان
  دارای صفحه نمایش LCD دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی...
فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : M6 Comfort IT

فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : M6 Comfort IT

0تومان
  دارای صفحه نمایش LCD دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی...
فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : MIT Elite

فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : MIT Elite

0تومان
  دارای صفحه نمایش LCD دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی...
فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : RS2

فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : RS2

0تومان
  دارای صفحه نمایش LCD دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی...
فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : RS3

فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : RS3

0تومان
  دارای صفحه نمایش LCD دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی...
فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : RS6

فشارسنج دیجیتالی امرن (Omron) مدل : RS6

0تومان
  دارای صفحه نمایش LCD دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی...
فشارسنج دیجیتالی امسیگ (EmsiG) مدل : BO20

فشارسنج دیجیتالی امسیگ (EmsiG) مدل : BO20

0تومان
  دارای صفحه نمایش بزرگ دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت نمایش میانگین نتایج قابل...
فشارسنج دیجیتالی امسیگ (EmsiG) مدل : BO26

فشارسنج دیجیتالی امسیگ (EmsiG) مدل : BO26

0تومان
  دارای صفحه نمایش بسیار بزرگ دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت خاموشی خودکار منا...
فشارسنج دیجیتالی امسیگ (EmsiG) مدل : BO27

فشارسنج دیجیتالی امسیگ (EmsiG) مدل : BO27

0تومان
  دارای صفحه نمایش بزرگ با دکمه های لمسی با نور پس زمینه LCD آبی دارای نمایشگر تاریخ و ...
فشارسنج دیجیتالی امسیگ (EmsiG) مدل : BO28

فشارسنج دیجیتالی امسیگ (EmsiG) مدل : BO28

0تومان
  دارای صفحه نمایش بسیار بزرگ دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت نمایش میانگین نتایج ...
فشارسنج دیجیتالی بیورر (beurer) مدل : BC08

فشارسنج دیجیتالی بیورر (beurer) مدل : BC08

0تومان
  دارای صفحه نمایش LCD دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی...
فشارسنج دیجیتالی بیورر (beurer) مدل : BC16

فشارسنج دیجیتالی بیورر (beurer) مدل : BC16

0تومان
  دارای صفحه نمایش LCD دارای نمایشگر تاریخ و ساعت قابلیت ذخیره نتایج در حافظه داخلی...