تراست

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن براساس:
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TGSA-09H410A

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TGSA-09H410A

0تومان
  ابعاد داخلی : 16.5×26.7×81.5 ابعاد خارجی : 32×54×84.8 سیستم : سرمایشی و گرما...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TGSA-12H410A

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TGSA-12H410A

0تومان
  ابعاد داخلی : 17.8×28.3×87.2 ابعاد خارجی : 32×54×84.8 سیستم : سرمایشی و ...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TGSA-18H410A

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TGSA-18H410A

0تومان
  ابعاد داخلی : 19.5×30×96 ابعاد خارجی : 37.8×68×91.3 سیستم : سرمایشی ...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TGSA-24H410A

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TGSA-24H410A

0تومان
  ابعاد داخلی : 20.8×33×109 ابعاد خارجی : 41.2×70×101.8 سیستم : سرمایشی ...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMINVL-09H410

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMINVL-09H410

0تومان
  ابعاد داخلی : 26.5×19.8×79 ابعاد خارجی : 59×28.5×76 سیستم : سرمایشی و گرما...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMINVL-12H410

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMINVL-12H410

0تومان
  ابعاد داخلی : 29.2×22.3×92 ابعاد خارجی : 59×28.5×76 سیستم : سرمایشی و گرمایش...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMINVL-18H410

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMINVL-18H410

0تومان
  ابعاد داخلی : 32.2×24×99.8 ابعاد خارجی : 75.5×39.5×96.5 سیستم : سرمایشی و گر...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMINVL-24H410

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMINVL-24H410

0تومان
  ابعاد داخلی : 99.8×24×32.2 ابعاد خارجی : 90×31.5×86 سیستم : سرمایشی و گرمایش...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMINVL-30H410

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMINVL-30H410

0تومان
  ابعاد داخلی : 99x34.5x96.5 ابعاد خارجی : 144.5x27.7x34 سیستم : سرمایشی و گرم...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMSL-09H410A

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMSL-09H410A

0تومان
  ابعاد داخلی : 26.5×19.8×79 ابعاد خارجی : 33.5×26.5×87.5 نوع کمپرسور روتاری سی...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMSL-12H410A

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMSL-12H410A

0تومان
  ابعاد داخلی : 29.2×22.3×91.8 ابعاد خارجی : 54×25×78 نوع کمپرسور روتاری سیستم :&nb...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMSL-18H410A

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMSL-18H410A

0تومان
  ابعاد داخلی : 29.2×22.3×91.8 ابعاد خارجی : 69.5×33.5×84.5 نوع کمپرسور روتاری ...
کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMSL-24H410A

کولر گازی اسپلیت تراست (TRUST) مدل : TMSL-24H410A

0تومان
  ابعاد داخلی : 32.2×23.5×99.8 ابعاد خارجی : 86×33×89.5 نوع کمپرسور روتاری سیست...