جهان افروز

نمایش: لیست شبکه
نمایش:
مرتب کردن براساس:
بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAF 120

بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAF 120

0تومان
  ابعاد : 400×700×720 میلی متر وزن : 24.5 کیلوگرم بازدهی : 80% ظرفیت حرارتی حداقل 2...
بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAF 140

بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAF 140

0تومان
  ابعاد : 430×820×820 میلی متر وزن : 33 کیلوگرم بازدهی : 82% ظرفیت حرارتی حداقل 230...
بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAF 160

بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAF 160

0تومان
  ابعاد : 430×875×1060 میلی متر وزن : 42.5 کیلوگرم بازدهی : 82% ظرفیت حرارتی حداقل ...
بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH 100A

بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH 100A

0تومان
  ابعاد : 350×730×725 میلی متر وزن : 23.5 کیلوگرم بازدهی : 84% ظرفیت حرارتی حداقل 2...
بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH 65

بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH 65

0تومان
  ابعاد : 730x240x490 میلی متر وزن : 15 کیلوگرم بازدهی : 83% ظرفیت حرارتی حداقل 230...
بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH 70 ساده

بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH 70 ساده

0تومان
  ابعاد : 270×600×620 میلی متر وزن : 18.5 کیلوگرم بازدهی : 80% ظرفیت حرارتی حداقل 2...
بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH 70 گرافیکی

بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH 70 گرافیکی

0تومان
  ابعاد : 270×600×620 میلی متر وزن : 18.5 کیلوگرم بازدهی : 80% ظرفیت حرارتی حداقل 2...
بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH M 140

بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH M 140

0تومان
  ابعاد : 305×710×620 میلی متر وزن : 28 کیلوگرم بازدهی : 84% ظرفیت حرارتی حداقل 230...
بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH M 80

بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH M 80

0تومان
  ابعاد : 221×620×570 میلی متر وزن : 15 کیلوگرم بازدهی : 83% ظرفیت حرارتی 3500 کیلو...
بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH MarJan 16

بخاری گازی با دودکش جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH MarJan 16

0تومان
  ابعاد : 740x350x860 میلی متر وزن : 36 کیلوگرم قطر دودکش : 100 میلی متر بازدهی : 8...
بخاری گازی با دودکش فن دار جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH MarJan 16

بخاری گازی با دودکش فن دار جهان افروز (Jahan Afroz) مدل : JAH MarJan 16

0تومان
  ابعاد : 740x860x350 میلی متر وزن : 36 کیلوگرم قطر دودکش : 100 میلی متر بازدهی : 9...